reliefpraktijk.nl

Workshops

Workshop mundfulness

 

De workshop bestaat uit 4 avonden verdeeld over 4 maanden. De workshop start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De kosten bedragen €85-- (inclusief koffie/thee en werkmateriaal)

 

Een workshop mindfulness is op aanvraag.

  

Info Mindfulness:

De automatische piloot 

Als we autorijden komt het voor dat we kilometers lang ‘op de automatische piloot’

rijden zonder dat we er met onze aandacht bij zijn.

 

Op veel momenten in ons leven zijn we ons er niet echt van bewust wat we aan de doen zijn. We kunnen ‘kilometers ver weg zijn’ zonder het te weten.

In ‘de automatische piloot’ is de kans groter dat we ongemerkt oude denkpatronen in gang zetten: gebeurtenissen, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens (waar we ons weinig bewust van zijn) die meestal niet helpen en tot een verslechtering van de stemming leiden.

 

Door ons meer bewust te worden van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment, geven we ons zelf de mogelijkheid van een grotere vrijheid en keuze. We hoeven niet meer in dezelfde oude denkpatronen terecht te komen die de problemen in het verleden veroorzaakt hebben.

 

Het doel van deze workshop is om de aandacht te vergroten zodat we op een situatie kunnen reageren vanuit een keuze in plaats vanuit een automatisme. We doen dat door te oefenen ons meer gewaar te worden van wat er werkelijk is en weloverwogen onze aandacht daar op te richten.

 

De ademhaling

Ademen is leven.

Je zou de ademhaling kunnen zien als een draad of een ketting die alle gebeurtenissen in je leven vanaf je geboorte, het begin, tot aan je dood, het einde, aan elkaar verbindt. De ademhaling is er altijd, elk moment, ze gaat automatisch. Is het je ooit opgevallen dat de ademhaling verandert door onze stemming ? Kort en oppervlakkig als we gespannen of boos zijn, sneller als we opgewonden zijn en voluit al we gelukkig zijn, maar bijna verdwenen als we bang zijn ? Ze is er altijd.

 

We kunnen de ademhaling gebruiken als gereedschap, als een anker, om stabiliteit te brengen in lichaam en geest.

We kunnen er elk moment in het dagelijks leven op afstemmen.

 

Meestal merken we de ademhaling niet op, ze is er gewoon, we denken er niet aan. Dus een van de eerste dingen die we bij de aandachttraining doen is contact maken met de ademhaling – omdat die er altijd is. We merken hoe de ademhaling met onze stemming, onze gedachten en de bewegingen van ons lichaam verandert.

We moeten niet proberen de ademhaling onder controle te krijgen, alleen maar opmerken en haar leren kennen als een vriend.

Je hoeft haar alleen waar te nemen, er naar te kijken, en de ademhaling op een belangstellende en ontspannende manier te voelen.

 

Door oefenen worden we ons bewust van onze ademhaling.

We kunnen de ademhaling gebruiken Bij het richten van de aandacht op verschillende thema’s.

Bijvoorbeeld om onze gespannen spieren te ontspannen of om ons te concentreren op - iets dat onze aandacht vraagt.

De ademhaling kan ook helpen in het omgaan met pijn, boosheid, of met stress-situaties in het dagelijks leven.

Tijdens deze training zullen we hier in het bijzonder aandacht aan besteden.

 

Omgaan met obstakels

Tijdens de workshop wordt aandacht gegeven aan het hier en nu met als doel om vaker en meer bewust te zijn, in het hier en nu te zijn.

 

Wat ons afhoudt van het op elk moment ‘volledig aanwezig’ te zijn is, de automatische neiging om wat we op een bepaald moment ervaren in verschillende opzichten als niet goed te bestempelen. Bijvoorbeeld; zo zou het eigenlijk niet moeten gebeuren, het is niet goed genoeg of, het is niet wat we verwachtten of wat we wilden.

Deze oordelen kunnen leiden tot een reeks gedachten over schuld, wat veranderd moet worden of, hoe dingen anders zouden kunnen of anders zouden moeten.

Deze gedachten brengen ons vaak heel automatisch naar ‘ingeslepen patronen’ in onze gedachtewereld.

Op deze manier raken we niet alleen het contact met het huidige moment kwijt maar verliezen we ook de vrijheid om te kiezen welke actie we willen ondernemen.

We kunnen onze vrijheid weer terug krijgen als we simpelweg, als eerste stap, de situatie waarin we ons bevinden erkennen. Zonder meteen in het automatische patroon te vervallen en de dingen te beoordelen, te verbeteren, of anders te willen dan ze zijn.  

Om deze nieuwe manier van omgaan met situaties te leren gaan we oefenen door de aandacht op verschillende lichaamsdelen te richten als anker voor bewustzijn in het moment. We trainen onszelf ook in het richten van de aandacht op de verschillende plaatsen waarop we dat willen; de zogenaamde bodyscan.

 

Meer informatie over mindfulness en de bodyscan vindt u hier

 

 

Helende reis voor kinderen

 

Hoe werkt de helende reis?

Het doel van de helende reis is om het kind zelfvertrouwen en respect te geven. Vanuit dit doel kan het kind zichzelf beter begrijpen en sturen. Het kind leert dat hij zelf keuzes kan maken in het leven met betrekking tot gedrag en persoonlijke problemen.

 

We beginnen met een gesprek vooraf met de ouder(s) om de “problemen” te   bespreken.

Daarna is er een persoonlijk gesprek met het kind (zonder ouders) om te kijken hoe het kind zelf naar deze “problemen” kijkt.

We gaan samen een “reis” maken door zijn eigen lichaam en geest. Bij een kind van ongeveer 6 jaar doen we dit met behulp van een ruimteschip. Bij een ouder kind is dit afhankelijk van zijn eigen interesses. (bijvoorbeeld een computer herprogrammeren)

Door middel van een verhaal komt het kind in een soort van slaap/waak toestand, en vanuit deze toestand gaan we hard aan het werk in het lichaam. Het kind geneest zichzelf. Dit geeft zelfvertrouwen en inzicht in zijn eigen keuzes.

De ervaring leert dat de kinderen hierdoor sterker worden, rustiger, ze hebben zichzelf “gereset”

 

De Reis is zeer geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Ze gaan er heel gemakkelijk in mee. Deze Reis is een aangepaste versie van de Fysieke Reis voor volwassenen.  

 

Hoelang duurt de reis voor een kind?

Meestal tussen de 20 minuten en een uur.

 

Hoe moet ik mijn kind opvangen na een reis?

Gewoon, alsof het uit school thuiskomt. Als het kind er niet over wil praten, toon dan respect. Ook kinderen hebben recht op privacy. Komt er in de reis iets naar voren waarover ik me zorgen maak, dan bespreek ik dat met de ouders na overleg met het kind.

 

Kan mijn kind schade ondervinden van de reis?      

Nee. Kinderen gaan veel gemakkelijker dan volwassenen mee in een reis. Moeilijke dingen die ze tegenkomen worden tijdens deze geleide fantasie opgelost. Ze komen er juist blij en sterk uit tevoorschijn.

 

Wilt u meer weten over "de helende reis", dan is het boek van Brandon Bays, "de helende reis voor kinderen,  een aanrader.  ISBN: 9789049200343

 

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via: info@reliefpraktijk.nl of telefonisch: 06 - 102 88 659 

 

Workshop aura lezen

Workshop aura lezen

 

Deze workshop bestaat uit:

  • Algemene informatie over chakra's
  • Functie van de aura
  • Intuitief aura lezen

Deze workshop start om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

De kosten bedragen € 40,- (inclusief koffie/thee en een kleine attentie)